Kontaktinformation

SIA "MD zobu tehnika"
Reģ nr. 40003529962
Biķernieku iela 81-41

a/s SEB banka
Kods:UNLALV2X
konts:LV75UNLA0002059469893
Mob:29245046
Atrodamies Rīgā, Struktoru 14a-416

mdzobi@inbox.lv